MDT Online – Registrační formulář

České MDT Online je bezplatný portál, který se používá při klasifikaci a indexaci dokumentů v knihovnách všech typů, ve vědecké a akademické sféře, případně slouží badatelům a zájemcům o indexaci a klasifikaci v Česku. Před vyplněním formuláře se seznamte Podmínky používání služby .

Každá knihovna v Česku si zaregistruje jeden účet, který mohou používat bez omezení všichni zaměstnanci dané knihovny.
Před vyplněním tohoto formuláře si prosím zkontrolujte, není-li už Vaše knihovna uvedená v seznamu zaregistrovaných knihoven kliknutím na seznam registrovaných knihoven.

Používání MDT Online je možné pro knihovnické školy a pro uživatele, kteří chtějí využívat tuto službu mimo území Česka. Další informace .

Účet pro zaměstnance organizací, kteří nepracují v knihovnách v Česku.