MDT Online

MDT Online (UDC Online Hub) je mezinárodní databáze obsahující standardní verzi klasifikačního systému MDT v různých jazycích vytvořená ve spolupráci Konsorcia MDT s národními vydavateli MDT v různých zemích.

České MDT Online

Datum publikace:03.01.2015
Vydavatel:Národní knihovna České republiky a Konsorcium MDT
Licence MDT: PL2016/02
Publikace Konsorcia MDT:095
Redakce České MDT Online:Mgr. Marie Balíková

Charakteristika

Anglická verze MDT Online představuje úplnou verzi klasifikačního systému MDT obsahující 72 000 platných znaků a 12 000 zrušených znaků (historických notací MDT).

Databáze MDT Online nabízí celou řadu funkcí umožňujících vyhledávání, prohlížení, rozklad, validaci a tvorbu notací MDT.

Systém poskytuje uživatelsky přívětivé funkce prohlížení hierarchií UDC. Prohlížení indexu abecedního řetězce umožňuje procházení abecedních záznamů.

Komu je MDT Online určeno?

MDT Online je databáze určená knihovníkům a pracovníkům bibliografických služeb k indexaci a klasifikaci informačních zdrojů. Je to nástroj, který je nezávislý na konkrétních katalogizačních pravidlech a katalogizační koncepci. I když systém MDT je uživatelsky vstřícný a obsahuje potřebné poznámky o použití, předpokládá odbornou znalost systému a principů indexace informačních zdrojů.

Aktualizace

Systém je dostupný jako databáze MDT Reference File v angličtině a je pravidelně aktualizován editačním týmem MDT a Konsorciem MDT v Haagu. Systém je aktualizován v dvouletých intervalech, dohodnuté změny jsou publikovány v Extensions and Corrections a zveřejněny v následné verzi MDT MRF.

Vlastnictví

Systém je vytvářen a udržován Konsorciem MDT sídlícím v Haagu – vlastníkem autorských práv k obsahu MDT a k publikování v angličtině.

Uživatelská podpora

Uživatelskou podporu pro České MDT Online zajišťuje oddělení národních věcných autorit a věcného zpracování NK ČR.