Přístup k MDT online pro účely výuky

Podmínky přístupu: Bezplatný přístup do portálu se poskytuje pro knihovnické školy v Česku.

O bezplatný přístup do online databáze České MDT Online mohou požádat střední, vyšší odborné a vysoké školy včetně univerzit, které vyučují bibliografii, knihovnictví a informační vědy. Přístup do databáze České MDT Online je omezený na IP adresu domény školy nebo počítačové učebny. To znamená, že tento přístup se může používat pouze v prostorách učebny nebo přednáškového sálu. Účty se obnovují na žádost uživatelů.

Postup při registraci: Vyučující, kteří přednášejí klasifikaci a indexaci informačních zdrojů, vyplní registrační formulář a zadají e-mailovou adresu školy. Registrace může trvat 7 až 14 dní.

Máte-li dotazy, obraťte se na adresu mdt-podpora@nkp.cz.