Prohlášení o odpovědnosti

Materiály na této stránce obsahují stanoviska Konsorcia MDT, které nelze považovat za odbornou či právní radu.

UDCC se snaží o zajištění správných informací na této webové stránce, nemůže však garantovat jejich přesnost a úplnost.

Pro usnadnění vyhledávání nabízí tato webová stránka přímé odkazy na jiné externí stránky, na jejichž obsah nemá Konsorcium žádný vliv a za něž nenese odpovědnost.