3. května 2021 byla databáze České MDT Online aktualizována (verze MRF12). Změny se týkají přibližně 6 000 znaků (2 000 nově připojených, 3000 modifikovaných, a vice než 700 zrušených znaků). K významnějším změnám došlo u všeobecných pomocných znaků jazyků (románské jazyky, africké jazyky), místa (Střední Amerika, antarktická území, skandinávské země, Ruská federace); dále u hlavních znaků v oborech matematika (algebra) a biologie (bezobratlí, řasy, houby).

České MDT Online obsahuje úplnou, standardní verzi MDT zahrnující 70 626 platných a přibližně 11 000 zrušených notací MDT. Více než 70 000 znaků je opatřeno českým překladem, zbytek textu je uveden v angličtině. Překlad bude do systému postupně doplněn. Tento nástroj má několik dalších funkcí umožňujících vyhledávání, prohlížení, analýzu, validaci a tvorbu notací MDT. Vyhledávání a zobrazení zrušených notací MDT pomáhá uživatelům dohledat zrušená čísla a jejich přesměrování, protože se mohou stále ještě vyskytovat při zpřístupnění knihovních fondů.

České MDT Online vzniká díky spolupráci mezi Konsorciem MDT a Národní knihovnou ČR.

Služba je určena knihovníkům, badatelům a studentům v oborech knihovnictví a informatika; je volně přístupná v souladu se Všeobecnými smluvními podmínkami.

Prosím zkontrolujte zda je Vaše knihovna uvedená v seznamu zaregistrovaných knihoven.