MDT Online

MDT Online je služba zpřístupňující klasifikační systém MDT v různých jazycích, která je založena na spolupráci mezi Konsorciem MDT sídlícím v Haagu a vydavateli MDT v různých zemích. Od ledna 2013 je systém MDT zpřístupněn Konsorciem MDT v angličtině.

Charakteristika

Anglické MDT Online představuje úplnou verzi klasifikačního schématu dostupnou v prostředí Webu; verze obsahuje více než 70000 znaků a je obohacena o více než 11 000 zrušených znaků (historických notací MDT). Tento zdroj dostupný online nabízí celou řadu funkcí umožňujících vyhledávání, prohlížení, rozklad, validaci a tvorbu notací MDT. Záměrem funkce umožňující vyhledávání a prohlížení historických notací je pomoci uživatelům při pátrání po zrušených notacích, které se mohou v knihovních katalozích stále vyskytovat, a naznačit jejich přesměrování na stávající notace MDT.

The system provides a user-friendly browsing functions of UDC hierarchies. Browsing of alphabetical chain index allow for browsing alphabetical entries within a conceptual, hierarchical context.

Komu je MDT Online určeno?

MDT Online představuje nástroj určený knihovníkům a pracovníkům bibliografických a informačních služeb k indexaci a klasifikaci informačních zdrojů. Je to nástroj, který je nezávislý na konkrétních katalogizačních pravidlech a katalogizační koncepci. I když systém MDT Online je uživatelsky vstřícný a obsahuje potřebné poznámky a instrukce o použití, předpokládá odbornou znalost systému MDT a principů indexace informačních zdrojů.

Aktualizace

Systém je dostupný jako databáze MDT Reference File v angličtině a je pravidelně aktualizován editačním týmem MDT a Konsorciem v Haagu. Systém MDT online je aktualizován jednou za dva roky, dohodnuté změny jsou publikovány v Extensions and Corrections a zveřejněny v následné verzi MDT MRF.

Vlastnictví a údržba

Systém je vytvářen a udržován Konsorciem MDT sídlícím v Haagu, které vlastní autorská práva k obsahu MDT a k publikování v angličtině.

Uživatelská podpora

Uživatelskou podporu pro České MDT Online zajišťuje oddělení národních věcných autorit a věcného zpracování NK ČR.