Od 01.03.2020 bude portál České MDT Online používat nový systém registrace uživatelů, tj. přejde na systém s jedním uživatelským kontem pro všechny katalogizátory dané knihovny. Z tohoto důvodu je nutné určit v každé knihovně jednu kontaktní osobu a pověřit ji registrací za danou knihovnu. Tyto přihlašovací údaje budou všichni v dané instituci používat, v případě zapomenutí hesla budou kontaktovat pověřenou osobu. Nově nabízíme přístup k portálu České MDT Online pro účely výuky. Ostatní zájemci o klasifikační systém MDT (badatelé a individuální uživatelé) musí provést přeregistraci vyplněním odpovídajícího formuláře. Všechny individuální uživatelské účty budou k 29. 02. 2020 zrušeny.

České MDT Online obsahuje úplnou, standardní verzi MDT zahrnující 70 626 platných a přibližně 11 000 zrušených notací MDT. Více než 70 000 znaků je opatřeno českým překladem, zbytek textu je uveden v angličtině. Překlad bude do systému postupně doplněn. Tento nástroj má několik dalších funkcí umožňujících vyhledávání, prohlížení, analýzu, validaci a tvorbu notací MDT. Vyhledávání a zobrazení zrušených notací MDT pomáhá uživatelům dohledat zrušená čísla a jejich přesměrování, protože se mohou stále ještě vyskytovat při zpřístupnění knihovních fondů.

České MDT Online vzniká díky spolupráci mezi Konsorciem MDT a Národní knihovnou ČR.

Služba je určena knihovníkům, badatelům a studentům v oborech knihovnictví a informatika; je volně přístupná v souladu se Všeobecnými smluvními podmínkami.

Prosím zkontrolujte zda je Vaše knihovna uvedená v seznamu zaregistrovaných knihoven.